Regulamin

I. Postanowienia Ogólne

 1. Definicje
  W niniejszym regulaminie oznacza się przez:

  • „Serwis” – witrynę internetową dostępną pod adresem ZBIORNIK.ORG.PL.
  • „Użytkownik” – osobę fizyczną korzystającą z Serwisu.
  • „Administrator” – podmiot zarządzający Serwisem.
  • „Treść” – materiały, artykuły, komentarze i wszelkie inne informacje publikowane w Serwisie.
 2. Zakres Regulaminu
  Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.

 3. Akceptacja Regulaminu
  Korzystając z Serwisu, Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

II. Warunki Korzystania

 1. Wiek Użytkownika
  Korzystanie z Serwisu jest dozwolone tylko dla osób pełnoletnich.

 2. Zakres Użytkowania
  Serwis ma charakter informacyjny i edukacyjny, a jego celem jest dostarczenie informacji na temat randek, relacji i tematów pokrewnych.

 3. Odpowiedzialność za Treść
  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Treść publikowaną przez Użytkowników.

III. Prywatność i Dane Osobowe

 1. Polityka Prywatności
  Zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności, dostępna w Serwisie.

 2. Cookies
  Serwis używa plików cookies w celu poprawy jakości usług.

IV. Prawa i Obowiązki Administratora

 1. Zmiany w Regulaminie
  Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

 2. Ograniczenie Dostępu
  Administrator ma prawo zablokować dostęp do Serwisu Użytkownikowi, który narusza Regulamin.

V. Postanowienia Końcowe

 1. Rozstrzyganie Sporów
  Wszelkie spory związane z korzystaniem z Serwisu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 2. Kontakt
  W przypadku pytań dotyczących Regulaminu, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie.

Data ostatniej aktualizacji: 23.11.2023


Korzystając z Serwisu ZBIORNIK.ORG.PL, akceptujesz powyższy Regulamin. Prosimy o uważne zapoznanie się z jego treścią.